Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Fakkels.com is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Fakkels.com gecreëerde site. Fakkels.com wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Fakkels.com geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Fakkels.com uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Fakkels.com zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Fakkels.com is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Fakkels.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Fakkels.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Verkoopvoorwaarden
Zoals vermeld in de webshop en de algemene voorwaarden is het onnodig gebruik van noodsignalen bij de wet verboden. Om die reden moeten wij kunnen verantwoorden dat de producten die wij verkopen ook uitsluitend gebruikt zullen worden in noodsituaties. Alhoewel de controle en handhaving hiervan bij de wettelijke machten ligt willen wij uitsluiten dat er misbruik gemaakt gaat worden van onze producten. Dat betekend dat tijdens het bestelproces u akkoord moet gaan dat u de noodsignalen niet oneigenlijk gebruikt.

Fakkels.com heeft ten alle tijden het recht een bestelling te weigeren indien wij signalen ontvangen dat de consument ons product gaat gebruiken als consumentenvuurwerk. Noodsignalen zijn niet gemaakt voor gebruik als consumentenvuurwerk, en misbruik van onze producten keuren wij dan ook ten strengste af!

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.